Onze werkwijze

Stap 1 | Kennismaken

Je wil graag dat je nieuwe woonplek naadloos past bij jouw levensstijl? Dan kies je voor het bouwen met een architect. Wij maken jouw wensen concreet, zorgen dat de omstandigheden op jouw kavel optimaal benut worden en halen het maximale uit je budget. Kom een kop koffie drinken? We bespreken dan vrijblijvend de mogelijkheden.

Stap 2 | Schetsontwerp

Wanneer je aan het eerste gesprek een goed gevoel overhoudt, kunnen we snel een uitgebreid schetsontwerp voor je opstellen. Hiermee krijg je helemaal in het begin van het ontwerpproces al een helder beeld over de ruimtelijke opzet, en de financiële consequenties van de verschillende ontwerpkeuzes. Het resulterende plan vormt een solide grondslag voor het vervolg van jouw bouwproject.

Stap 3 | Verfijning/Schetsplantoetsing

De kwaliteit van een goed ontwerp zit hem in de finesse. Gedurende het doorlopen het ontwerpproces komen we vaak tot nadere inzichten. Om te waarborgen dat het uiteindelijke ontwerp naadloos aansluit op jouw specifieke verwachtingen, en om de waarde van de te bouwen woning te maximaliseren wordt het schetsontwerp verder verfijnd. Wanneer je tenslotte tevreden bent dienen we het resultaat, als vooroverleg, in bij de gemeente. Deze toets het ontwerp dan aan het bestemmingsplan en welstandsnota.

Stap 4 | Uitwerking bouwplannen en aanvragen vergunning

Na de voorlopige goedkeuring wordt het ontwerp, in nauw overleg met jou, technisch uitgewerkt en klaargemaakt voor de vergunningsaanvraag. Architectenbureau Bloemen heeft hiervoor alle benodigde expertise in huis. Voor specifieke zaken die buiten onze competenties vallen hebben we jarenlange ervaring met een netwerk van betrouwbare externe partijen. Het waarborgen van jouw ontwerp en behartigen van jouw belangen is hierbij altijd onze eerste prioriteit.

Stap 5 | Prijs en contractvormingstekeningen

Na het indienen van de aanvraag (en bij voorkeur met de vergunning binnen) volgt de zoektocht en selectie van aannemers en leveranciers. Om de aanbiedingen inhoudelijk te kunnen beoordelen en om afspraken te kunnen maken over de omvang van de opdracht is het nodig het ontwerp in detail te omschrijven. Hierbij zijn nauwkeuriger en uitvoeriger tekeningen noodzakelijk.

Onze projecten