Welke kosten zijn er bij een nieuwbouw woning?

Je wil graag een nieuwbouw woning bouwen en vraagt je af hoe het zit met de kosten? Hoeveel woning kan je realiseren bij een zeker budget? De kostenoverweging is vaak een van de belangrijkste overwegingen bij de beslissing een nieuwbouw project te ondernemen.

Veel betrokken partijen, veel verschillende kosten.

Een, onder architectuur ontworpen, nieuwbouwwoning koop je niet bij één partij. Er zijn veel verschillende bedrijven, adviseurs en leveranciers betrokken bij het tot stand brengen van een goed resultaat. Een dergelijk proces, met vele verschillende partijen, maakt het lastig de kwaliteit van het uiteindelijke product te borgen. Vooral ook het kostenaspect is hierdoor lastig te managen.

Doordat de kosten afkomstig zijn van vele verschillende partijen is het gemakkelijk het overzicht te verliezen. Dit terwijl er, met name aan het begin van het proces, behoefte is aan duidelijkheid. Het begin van het proces is wanneer de overweging gemaakt moet worden: ‘Doen we het wel of doen we het niet’, ‘Hoe groot kunnen we bouwen’ en ‘Welke luxe voorzieningen kan ik me allemaal veroorloven’.

Architectenbureau Bloemen - strakke moderne woning met naar voren hellende nok en zinken dakkapel
fraai afgewerkte witgestucte woning

Tijdens het ontwerpproces steeds meer duidelijkheid

Dit is nu eenmaal de aard van een ontwerp/bouwproces. In het begin moet alles nog bedacht en besloten worden, alles is dan nog mogelijk. Pas aan het einde van het proces ligt alles vast. Dan is er duidelijkheid.

Om toch enigszins een handvat op de prijs te hebben maken we bij het inschatten in deze fase gebruik van een kuubprijs. We berekenen de kosten van de te ontwerpen woning vooral aan de hand van de grootte. De kosten van een nieuwbouwwoning onder architectuur variëren op dit moment tussen de €600 en €1000,- per kubieke meter.

Dit is nog altijd een ruime bandbreedte. Om nauwkeuriger te kunnen voorspellen moet er op dat moment ook een inschatting gemaakt worden over de mate van luxe die voor de woning gewenst is. Zijn de wensen qua voorzieningen en afwerkingsniveau relatief bescheiden, dan kan er met een prijs rond de € 700,- gerekend worden. Voor een kuubprijs van €1.000,– mag je een woning verwachten in de categorie ‘zeer luxe’.

01 Architecten Almere - Witgestucte woning met eikenhouten details
Moderne witgestucte woning met strak pannendak

kuubprijs als ‘gereedschap’ om op de juiste prijs uit te komen.

Door op deze manier een kuubprijs te hanteren kan er al vroeg in het proces een redelijke hoeveelheid zekerheid worden verkregen over de kosten van het project. Bovendien maakt een kuubprijs het project ook stuurbaar. Is het budget bekend, en u weet welk afwerkingsniveau en voorzieningen je graag wilt? Dan kunnen we inschatten hoeveel woning hiervoor te bouwen is. Gaandeweg het proces komen de kosten steeds duidelijker in beeld. Vallen de kosten mee, dan kan de woning dus groter, of luxueuzer, vallen ze tegen kan er bezuinigd worden door de woning kleiner te maken, of minder luxe.

Vanaf het schetsontwerp een goed inzicht

Dus wanneer je een kavel hebt, en je wilt graag weten waar je aan toe bent. Dan heb je een goed schetsontwerp nodig. Een uitgebreid schetsontwerp geeft al in een vroeg stadium duidelijkheid over je toekomstige woning.

Bij Architectenbureau Bloemen is dit de eerste stap in een ontwerpproces. Een schetsontwerp is bij ons een voordelig en compleet product. Het boekje bestaat uit een haalbaarheidsstudie, situatie onderzoek, plattegronden, gevelaanzichten en (handgetekende) perspectief-impressies. Door de kuubprijs-methode te hanteren kan er in dit stadium ook meteen uitspraak gedaan worden over de te verwachten kosten. Hiermee heb je meteen in het begin van het proces een eerste beeld van je nieuwe woning, maar ook meteen al inzicht in het kostenaspect. Hierdoor kan je met een gerust hart aan de ontwikkeling van je nieuwe woning beginnen.

Architectenbureau Bloemen - degelijke vrijstaande woning aan een rustige woonstraat
symmetrische baksteenwoning met gladde pannen

Hoe gaat een ontwerpproces in zijn werk?

Het ontwerpproces begint met een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. We plannen een afspraak in en bespreken uw wensen en de mogelijkheden van uw kavel. Wanneer het kennismakingsgesprek tot tevredenheid verloopt kunnen we meteen daarna beginnen met het vertalen van uw eisen en wensen in bovengenoemd uitgebreid schetsontwerp. Dit kunnen we binnen een beperkte hoeveelheid tijd voor u realiseren. (een aantal weken)

In het vervolg van het proces werken we de plannen naar wens verder uit om tot een conceptbeoordeling van de gemeente te komen. In dit stadium betrekken we ook een bouwbegeleider of aannemer bij het proces om tot een eerste indicatieve inschatting van de kosten te komen.

Een volgende stap zal de verdere uitwerking zijn naar een, bij de gemeente in te dienen Omgevingsplan (OPA), zijn. Dit is de esthetische beoordeling van de plannen door de gemeente.

In stap 4 werken we vervolgens aan de technische uitwerking van het ontwerp. Deze stukken zijn voor de kwaliteitsborger nodig om tot een borgingsplan te komen en te kunnen garanderen dat het gebouw aan de wettelijke eisen en de gevraagde kwaliteit voldoet.

Tenslotte kunnen wij desgewenst ook een rol spelen bij het opstellen van tekening voor het aanvragen van prijzen bij aannemers en andere adviseurs zoals constructeurs, interieur,- en tuinarchitecten.

Ook benieuwd hoeveel uw droomwoning zou kosten?

Bent u ook benieuw wat wonen, op de manier zoals u dat wilt, zou kosten? Neem contact op met een van onze architecten. Of bezoek ons in ons kantoor in de Geldermanfabriek in Oldenzaal.

We helpen u graag op weg.