een atypische verbouwing

Architectenbureau Bloemen houdt zich niet uitsluitend met nieuwbouw bezig. We denken ook graag mee bij het aanpassen van bestaande gebouwen. Soms zijn dit verrassende opdrachten omdat de bestaande situatie om een ongebruikelijke creatieve oplossing vraagt.

Graag een ruimere woning, niet verhuizen

De opdrachtgevers, een jong gezin met twee kinderen, zijn erg positief over de buurt waarin ze wonen, alleen de woning vonden ze wat krap. Ze wilden graag een ruimere woning, maar niet verhuizen.

Architectenbureau Bloemen - verbouwing garage en keuken
verrassend en atypische uitbreiding van de woonruimte

De bestaande toestand als aanleiding voor een creatieve atypische verbouwing

Wanneer een woning vergroot moet worden ligt het voor de hand om aan de achterzijde een stuk bij de woning aan te bouwen. Dit gaat dan vanzelfsprekend ten kostte van de tuin. Bij dit project was de tuin al bescheiden qua maat. De opdrachtgevers wilden de ruimte graag behouden. De garage naast de woning was tamelijk ruim en minder intensief in gebruik. Zo ontstond het idee in de zijgevel een doorbraak te maken en de ruimte als keuken in te richten.

Technische obstakels

Maar een garage is geen woonruimte en dus niet zondermeer geschikt voor een verblijfsfunctie. Om te beginnen moest er natuurlijk geïsoleerd worden. De (maat van de) buitenzijde stond vast. Er diende dus aan de binnenzijde geïsoleerd te worden. Voor de vloer betekende dit isoleren bovenop de bestaande vloerconstructie. Hierdoor kwam het vloerniveau in de nieuwe keuken boven het niveau van de begane grond van de rest van de woning te liggen.

Niet de meest voor de hand liggende oplossing, maar wij hebben gepleit om en het hoogteverschil te omarmen.  Niet alleen vanuit technische noodzaak, maar vooral ook omdat we vonden dat dit in de binnenruimte een interessanter beeld zou opleveren. Door ‘out-of-the-box’ te denken kwamen we op een atypische aanpak voor deze verbouwing. Met een verrassend resultaat qua gebruik en uitstraling,

Architectenbureau Bloemen - ruimtelijk effect door verschillende vloerniveau 's in de woonruimte
ruimtelijk effect door verschillende vloerniveau’s

Ben je ook op zoek naar een creatieve oplossing?

Denk je ook aan verbouwen en ben je benieuwd of er een verrassende, niet-voor-de-hand-liggende oplossing is voor jouw ruimtelijke wensen? Neem dan eens contact op met ons ons architectenbureau. We gaan graag vrijblijvend een gesprek met je aan en schrikken niet terug voor een opdracht in lastige ruimtelijke situaties.

En natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor verrassende en atypische ontwerpen voor nieuwbouw!