Architect en nieuwe Omgevingswet; ontwerpproces aangescherpt

Wetgeving mb.t. bouwen wordt met enige regelmaat veranderd. Aangepast aan de actualiteit, of veranderd met de bedoeling het proces eenvoudiger en goedkoper te maken. Wat is de relatie tussen architect en de nieuwe Omgevingswet?

Per 1 januari 2024 is nieuwe wetgeving geïntroduceerd waarbij gemeentes zich (gedeeltelijk) terugtrekken uit het ontwerp-, en bouwproces. Verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking en controle op het naleven van wettelijke eisen komt bij de opdrachtgever te liggen. De opdrachtgever dient daarvoor voortaan een onafhankelijke kwaliteitsborger in te huren.

Deze wijzigingen veroorzaken wat verschuivingen in verantwoordelijkheden en introduceren nieuwe spelers in het ontwerpproces. In de basis blijft het proces, de werkzaamheden en het resultaat dat u van uw architect mag verwachten grotendeels hetzelfde. Wat voor de wetswijziging gold, geldt nog steeds; het is een waardevol idee om bij het realiseren van uw woondroom voor een ervaren architect te kiezen. De ervaring die wij gedurende jaren binnen ons bureau hebben opgedaan blijft relevant.

veranderingen die hebben plaatsgevonden

De wet rondom de vergunningsverlening is per 1 januari 2024 gewijzigd. De ‘bouwvergunning’ van vroeger maakt nu onderdeel uit van een groter geheel. Voor alle vergunningsaanvragen die veranderingen in de omgeving (gebouwde-, of natuurlijke omgeving) is nu een enkel portaal beschikbaar voor aanvragen.

De klassieke ‘bouwvergunning’ word in de nieuwe situatie in tweeën opgedeeld. Enerzijds is er het ruimtelijke aspect, anderzijds het technische deel van het bouwen. Voor het ruimtelijke gedeelte van het proces blijft de bemoeienis van de gemeente ongewijzigd. Ook na 1 januari toetst de gemeente uw bouwplannen nog aan bestemmingsplannen en welstand.

Voor het technische gedeelte van het bouwen trekt de gemeente zich grotendeels terug uit haar controlerende taak. Dit wordt voortaan overgelaten aan een externe kwaliteitsborger die de opdrachtgever dient in te huren. (voor nieuwbouw in gevolgklasse 1, en vanaf 1 januari 2025 ook voor vergunningplichtige verbouwingen) Wel blijft de gemeente het bevoegd gezag.

Architectenbureau Bloemen - Stroomschema beoordeling OmgevingsPlanActiviteit
stroomschema Omgevingswet en Kwaliteitsborging

De achterliggende bedoeling van deze nieuwe opzet is de technische kwaliteit van de bouwwerken te verhogen en te garanderen dat de opdrachtgever het verwachte kwaliteitsniveau geleverd krijgt waar hij voor betaald.

Voor ons als ontwerper betekent dit dat we nu te maken krijgen met een extra speler in het bouwproces. Er is een extra partij die op de juiste manier en tijd van relevante informatie dient te worden voorzien.

Architecten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het ruimtelijke aspect van het bouwplan. Maar de techniek speelt vanzelfsprekend een grote rol in de uitvoering van een ontwerp. Daarnaast zorgt het kiezen voor deugdelijke technische oplossingen voor een hogere bouwkwaliteit en langere levensduur van een bouwwerk.

Een architect kan zich daarom zeker niet losmaken van het technische aspect van het bouwen. Een ervaren architect is een goede ‘sparringpartner’ voor de verschillende technische disciplines in het ontwerp- en bouwproces.

Aanpassen aan de veranderende rol

Om u als klant blijvend te kunnen voorzien van de service die u mag verwachten van een architect hebben wij onze rol in het proces onder de loep genomen. We streven ernaar om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de nieuwe werkelijkheid. In ons schematische tijdslijn, hieronder afgebeeld, hebben we de verantwoordelijkheden naar de verschillende partijen toe aangepast.

Ook in de nieuwe situatie met nieuwe wetmatigheden kan bij Architectenbureau Bloemen u helpen uw ultieme woondroom te verwezenlijken. Droomt u van een maatwerkontwerp voor een woning, of heeft u zelfs al een kavel? Neemt u dan contact op met een van onze architecten, of komt u langs in de Geldermanfabriek. We helpen u graag verder op weg naar de realisatie van uw wensen.